Řízení kvality

Řízení kvality

 

POLITIKA JAKOSTI FIRMY

Aby společnost plnila požadavky a očekávání zákazníka, dosáhla jeho úplné důvěry a zajistila tak další existenci a rozvoj společnosti, přijímá vedení společnosti následující politiku jakosti:

  • Udržet stabilní pracovní kolektiv s cílem zvyšovat kvalitu poskytovaných skladovacích služeb.
  • Na základě přesné identifikace potřeb zákazníka se snažit jednotlivé požadavky transformovat do interních procesů firmy a vytvářet tak služby s co nejvyšší mírou spokojenosti.
  • Poskytovat skladovací služby a pronájmy tak, aby byly splněny nejen všechny specifikované požadavky zákazníka, ale i technické, ekonomické a provozní požadavky na prováděné skladovací služby a jejich výsledky, požadavky relevantních předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.
  • Sledovat a hodnotit vstupy od dodavatelů, neboť naše služby a dodávání zboží mohou být jen tak kvalitní jako prvky, které do systému vstupují.
  • Snažit se o vytvoření důvěry zákazníka tak, aby jméno společnosti bylo zárukou jakosti a rychlosti.

K tomu přijímá vedení firmy tyto závazky:

  • udržovat a zlepšovat zavedený systém jakosti splňující požadavky ČSN EN ISO 9001
  • dodržovat legislativní požadavky vztahující se k realizovaným skladovacím činnostem včetně požadavků na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a požární ochrany a požadavků na zajištění ochrany osobních údajů
  • seznamovat průběžně pracovníky s aktuálními záměry vedení společnosti v oblasti jakosti a zlepšování tak, aby znali svůj podíl na jakosti výsledků práce